ZPÁTKY PŘÍRODĚ

5% Z KAŽDÉHO VAŠEHO NÁKUPU DARUJEME ZPĚT PŘÍRODĚ, TÉ NAŠÍ, KRÁSNÉ ČESKÉ.

ZPÁTKY PŘÍRODĚ je naše připomínka, že jako společnost nemůžeme z přírody stále jen brát, ale měli by jsme i dávat, že máme být zodpovědni za své činy vůči naší Planetě a uvědomit si, že bez zdravé přírody jsme bez budoucnosti.

SPOLEČNĚ S VÁMI PODPORUJEME

 

Český svaz ochránců přírody

Činnost ČSOP je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečují o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracují s dětmi a mládeží, provádí vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečují o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastní se rozhodování ve správních řízeních, podílí se na ochraně kulturních památek a vyvíjí řadu dalších aktivit.

Organizaci Česká Krajina

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejich hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.